Bindu ,Kimudinga ,Kwilo , Cahumbo, Capenda Camulemba, Casasa, Ginambansa, Gunzo, Kahungala, Kakoba, Kassamba, Kiba, Luchiko, M.Tombo, Malanje, Muata Kabembo, Mueme Kanshi, Sanza, Tala Mungongo, Talla

Name Nationale Region Source Not.
Bindu ¤ Angola/N:NO lit4 to19 Station
Kimudinga ¤ Angola/N:NO lit4 to19
Kwilo ¤ Angola/N:NO lit4 to19 GG
Cahumbo Angola/N:NO (lit4=Karumbu) to20 
Capenda Camulemba Angola/N:M (lit4=Kapenda Kamulemba) to20 
Casasa Angola/N:NO lit4 to19
Ginambansa Angola/NO lit4 to19
Gunzo Angola/N:M lit4 to19
Kahungala  Angola/NO:N  lit4 to19 
Kakoba Angola/N lit4 to19 GG
Kassamba Angola/N:NO lit4 to19
Kiba Angola/N:M lit4 to19
Luchiko Angola/N:NO lit4 to19 GG
M.Tombo Angola/NO lit4 to19 GG
Malanje Angola/N:M lit4 to20 (Malange)
Muata Kabembo Angola/N:M lit4 to19
Mueme Kanshi Angola/N:M lit4 to19
Sanza Angola/N:M lit4 to19
Tala Mungongo Angola/N:M   to20 
Talla Angola/N:M lit4 to19

Home