Hausa, Haoussa, Haussa, Biram, Daura, Daurawa, Gobir, Kanawa, Kano, Katsenawa, Katsina, Rano, Zamfarawa, Zaria, Zazzagawa

Name Nationale Region Region LifAr Kategorie Source Not.
Hausa Nigeria/NW-N-M       H.1965,S. 70; lit4  + Niger/S=lit4
-Haoussa Nigeria/NW-N-M     Hausa H.1965,S. 70  
-Haussa Nigeria/NW-N-M     Hausa H.1965,S. 70  
BiramNigeria/N:NW   Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]B.1940,S. 265Gbt.
DauraNigeria/NW   Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]M.1959, 17:38Gbt.
DaurawaNigeria/NW   Daura (Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie])M.1959, 17:38 
GobirNigeria/N:NW   Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]B.1940,S. 265Gbt.
KanawaNigeria/NW   (Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie])M.1959, 17:38lit4
KanoNigeria/NW   Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]M.1959, 17:38Gbt.
KatsenawaNigeria/NW   Katsina (Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]) M.1959, 17:38 
KatsinaNigeria/N:NW   Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]B.1940,S. 265Gbt.
RanoNigeria/N:NW   Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie]B.1940,S. 265Gbt.
ZamfarawaNigeria/NW    B.1940,K.12 
ZariaNigeria/N:NW  Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie] B.1940,S. 265Gbt.
ZazzagawaNigeria/N:NW   Zaria (Haussa-Staat im Hausagebiet [Historie])M.1959, 17:38 

Home