Gili, Koro von Lafia, Migili

Name Nationale Region Region LifAr Kategorie Source Not.
Gili Nigeria/M       H.1965,S. 75  
-Koro von Lafia Nigeria/M     Gili H.1965,S. 75  
-Migili Nigeria/M     Gili H.1965,S. 75  

Home